ชื่อ - นามสกุล :นายวิษณุ สุภศร
ตำแหน่ง :นว.สาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :รก.หน.งานสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่อยู่ :-
Telephone :08-1547-8735
Email :